מגן, רואי חשבון

כתובת: החרושת 5, אזור תעשייה רעננה

כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 2272, א.ת. רעננה

טל': 7400465 – 09, פקס: 7400466 – 09 , נייד: 4394964 – 052

דוא"לmagen@magen-cpa.co.il